ՄԵԾ ՍԱՐԻԱՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ
Հայաստանի Հանրապետություն, Շիրակի մարզ, գյուղ Մեծ Սարիար, փողոց 5/1
ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՈՒՆ ԵՎ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
 
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
Շիրակի մարզի «Մեծ Սարիարի միջնակարգ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խնդիրն է ուսումնադաստիարակչական հարցերում ապահովել երեխայակենտրոն մոտեցում՝ ներդաշնակորեն համադրելով ուսուցման ավանդական և արդիական մեթոդների կիրառումը: Դպրոցը պետք է ապահովի կրթության որակ,միջնակարգ կրթության չափորոշիչներով նախատեսված գիտելիքների իմացություն , կարողություններ և հմտություններ/այդ թվում ՝ճանաչողական, տրամաբանական , հաղորդակցական , համագործակցային , ինքնուրույն գործունեության և արժեքային համակարգ/: Մարզի դպրոցների մեջ դպրոցը պետք է լինի ճանաչված ինչպես իր սովորողներով , այնպես էլ կրթության բովանդակության ապահովմամբ , օրինակելի ուսումնական գործընթացով,դրա անխափան ընթացքով ,համապատասխան երեխայակենտրոն ուսումնական միջավայրով և շրջանավարտների հաջողություններով: Դպրոցը պետք է զարգացնի յուրաքնչյուր երեխայի բնատուր ունակությունները՝ ուսուցումն իրականացնելիս շեշտադրում կատարելով ոչ թե մի քանի <<ընտրյալ>> ընդունակների ,այլ երեխաների հիմնական զանգվածի վրա ՝ուշադրության կենտրոնում պահելով թույլ առաջադիմնություն ունեցող կրթական պահանջների բավարարման խնդիրները: Դպրոցը պետք է վստահի երեխաներին ,խրախուսի նրանց հասարակական հանրօգուտ գործունեությունը և օժանդակի երեխաների նախաձեռնությունների իրագործմանը: Դպրոցը պետք է ձևավորի երեխայի ֆիզիկական,հոգևոր կարիքների համակողմանի բավարարման յուրօրինակ մշակույթ:
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Լիցենզիա
Լիցենզիայի հրաման
Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը ըստ սովորողների և լիցենզիայի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետություն,
Շիրակի մարզ, գյուղ
Մեծ Սարիար, փողոց 5/1

Կայքի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Մեծ Սարիարի միջնակարգ դպրոցին: Կրկնօրինակելու կամ արտատպելու դեպքում կտուգանվեք ըստ համապատասխան օրենքի ուժով:

 

Մեծ Սարիարի միջնակարգ դպրոց © 2016 - 2018